Scroll to top
© 2023, Москов и син
Share
сертификат за качество и безопастност на произвежданите продукти
сертификат за качество и безопастност на произвежданите продукти

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОИЗВЕЖДАНИТЕ ПРОДУКТИ

Москов и син е единствената фирма за производство на хотелска козметика в България, която притежава сертификат GMP в съответствие с БДС EN ISO 22716:2008(ISO 22716:2007). GMP е система от принципи и правила, които гарантират правилното протичане на всеки етап от производствения процес, гарантирайки качествен краен продукт.

Home

Качество и безопасност на произвежданите продукти