Scroll to top
© 2024, Москов и син
Share

Възстановяване на суми

Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 (дни).